Ένα δεκάχρονο αγόρι επιδίδεται σε σόλο παιχνίδι, επιδεικνύοντας τη νεανική του περιέργεια και αθωότητα.

Ένα δεκάχρονο αγόρι επιδίδεται σε σόλο παιχνίδι, επιδεικνύοντας τη νεανική του περιέργεια και αθωότητα.

ΜηδένΝαι