ค่าตัวเลขดูเหมือนจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง

ค่าตัวเลขดูเหมือนจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง

เป็นศูนย์