ภาพใบหน้าที่ดุร้ายของฟาฮิมทําให้ผู้ชมหายใจไม่ออกและกระหายมากขึ้น

ภาพใบหน้าที่ดุร้ายของฟาฮิมทําให้ผู้ชมหายใจไม่ออกและกระหายมากขึ้น

FacnFahim