Οι μαθήτριες γίνονται οικείες και μετά ξεχωρίζουν

Οι μαθήτριες γίνονται οικείες και μετά ξεχωρίζουν

%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%a8