Τα ρούχα μιας Ινδής χαλαρώνουν και πέφτουν.

Τα ρούχα μιας Ινδής χαλαρώνουν και πέφτουν.

KapdeΙνδική